Wild Horses Hotel

Livno i divlji konji sa visoravni Krug su jedinstvena atrakcija. Uživanje u divnim, divljim konjima, nepreglednim visoravnima, cvijeću, šarenilu, je unikatna atrakcija u kojoj uživaju djeca, odrasli, parovi, jednostavno svi. Uskoro u ponudi smještaj na predivnim padinama Krug planine .....

info@wildhorseshotel.com